• Tag Archives местни жители
  • GPS в помощ на местните хора в Африка.

    В буйните гори на басейна на река Конго в Африка, стотици хиляди местни хора живеят като ловци-събирачи, в зависимост от природните ресурси на гората за тяхното оцеляване. Въпреки това, повечето от тях нямат законно право на земите, в които живеят в продължение на хилядолетия.