• Tag Archives съобщения
  • 30 Mbps интернет за всички в България до 2020 г..

    Поне половината домакинства ще имат скорост над 100 Mbps. До края на десетилетието в цяла България ще бъде осигурен интернет достъп със скорост 30 Mbps, стана ясно на заседание на Обществения съвет в сектор „Информационни технологии и съобщения” към МТИТС. Страната ни изпълнява национален проект за изграждане на широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение, съобразно приоритетите, заложени в Цифровата програма за Европа. Основната цел, залегнала в плана, е до 2020 г. да се предостави достъп до интернет със скорост над 30 Mbps за всички, а 50% или повече от домакинствата да бъдат абонати на интернет връзка със скорост над 100 Mbps, съобщи заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров. Същевременно, България работи и по проект на Пътна карта за електронно управление в периода 2014–2020 г. Документът определя времевите хоризонти и етапите за развитие на е-управлението в страната. В момента в администрациите тече преглед на електронните услуги за определяне на приоритетни административни услуги. В резултат на извършения анализ, ще бъдат определени конкретни цели при последователното разработване на електронни услуги.


  • мобилните съобщения – начин на живот.

    Мобилните устройства често са обвинявани, че отчуждават хората от света около тях. Но за тийнейджърите в САЩ мобилните телефони (особено текстови съобщения) са основен начин да поддържат връзка с приятели и други хора в живота си, според ново изследване на Pew Internet & American Life Project.